.

.

Hästmassage & Djurkontakt

Hästmassage och Djurkontakt ägs och drivs av Anna Karström.

"Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med friskvård och för mig baseras friskvård på ett holistiskt synsätt där man tar hänsyn till HELA individen och inte bara behandlar symptomen.
Mitt mål är att hitta orsaken - för där finns nyckeln till balans och hållbarhet" säger Anna.

Läs mer här

Casa Catarina erbjuder en individanpassad helhetssyn genom intuitionsbaserad livsvägledning, ayurvedisk hälsorådgivning & ayurvedisk massagebehandling, yoga och Reiki-healing i Mohed, Hälsingland.

Läs mer här: https://www.casacatari/na.se

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

Att egenvårda sin häst

Allt hästen äter kan bara tas in EN väg i kroppen, genom munnen!

Men faktum är att kroppen är försedd med FYRA utvägar för av avfallsprodukterna vilket visar vikten av att toxinerna skall lämna kroppen så fort som möjligt och det är här den största hjälpen skall sättas in. 

De avgiftande systemen är: Huden, lungorna, tarmen och njurarna. Via huden utsöndras de fettlösliga toxinerna och urinsyran, den gasformiga avgiftningen sker via lungorna, tjocktarmen avlägsnar de fettlösliga toxinerna från organismen och via njurarna befrias ämnesomsättningen från de vattenlösliga toxinerna

I vårt arbete med hästarna har vi lärt oss en del om hur den friska kroppen fungerar, vi har lärt oss deras symptomspråk och det som känts viktigast för oss i vårt arbete har varit att försöka följa naturlagarna, så långt det är möjligt, i den behandling som eventuellt behövts. 

Genom mananalyserna har vi kunnat kartlägga orsaken till de sjukdomssymptom hästen har visat och av det kunnat utveckla produkter som går direkt på orsaken till symptomen, vi har utvecklat basprodukterna och specialprodukterna. Vi har genom mananalyserna även kunnat se vad hästen är allergisk eller känslig mot när det gäller utfodring.

Grunden i hästhållning, tycker vi, i första hand, är att veta vad man utfodrar hästen med. Vad som är ett naturligt foder eftersom det är absolut det viktigaste för att undvika ohälsa hos dem. Naturligtvis är även andra omständigheter viktiga, deras levnadsmiljö t ex, man sätter ju inte hästen i svinstian.

VIKTIGT är också att du visiterar din häst varje dag vilket du kan göra samtidigt som du ryktar den. Det är bra att veta din hästs normala temp då vet när den har feber, att se över slemhinnorna som skall vara ljusrosa i färgen och fuktiga. 

Du kan också göra en allmän hälsokontroll genom att skicka in för mananalys en gång om året för att se att allt är som det skall.

Mananalys

Genom denna mätmetod kan man få fram en mycket exakt information om en individs hälsa, både den fysiska och psykiska konditionen.

Man kan genom metoden se en obalans långt innan det uppstått ett symptom och på så vis förebygga ohälsa.

Populära Produkter