OBS

.

Fördelar med PostNord App

  • Du håller enkelt reda på var ditt paket är samt hur, när och var det levereras.
  • Du behöver ingen särskild avi – appen innehåller en digital avi.
  • Dina paket läggs till automatiskt.
  • Du eller någon annan kan hämta ut paketet utan leg om BankID har använts.
  • Du får veta när ditt ombud är öppet.

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

ANVÄNDARTIPS FÖR HÄST

VACCINERING

Vi får in många frågor och jag tänker belysa vaccinationsproblemet lite här. Det är ju många som fått upp ögonen och förstår att det är långt ifrån ofarligt att systematiskt injicera tungmetaller och andra gifter i kroppen. T ex kan injicering av tungmetaller orsaka systemskador som t ex njur- och urinvägssjukdomer, allergier, abscesser, nervsjukdomar, långvariga muskel- och ledsjukdomar. Hästarna t ex visar ofta kvicksilvervärden som hos en människa med amalgamfyllningar i tänderna. 

Nu vet jag ju också att om man skall delta i tävlingssammanhang o.d. så måste man vaccinera djuren. Så vad kan man göra? Först kontakta din veterinär och beställ kvicksilverfritt vaccin. Om man bara betänker att det är 18 års halveringstid på kvicksilver så förstår man kanske vikten av att INTE låta injicera det. 

Att förebygga vaccinationsskador i den mån det är möjligt
VitoMin C (Natriumaskorbat), kan fungera eftersom vitaminet neutraliserar de flesta virus- och bakterietoxiner samtidigt som det stimulerar bildandet av ämnet interferon som skyddar cellerna mot angrepp vid virusinfektioner.

Vitamin C kan ju hästen bilda själva säger då någon – och javisst det kan den, men om hästen drabbas av infektion eller vaccineras öka dagsbehovet och då hinner kroppen inte med att bilda den mängd som behövs.

Immufor är stärkande för immunförsvaret och kan med fördel användas efter alla vaccineringar på häst.

Man kan också kanske en gång om året kör en detoxkur på hästen, speciellt om den då vaccineras.

Däremot finns det ju inget tvång på att utfodra med ensilage- hösilage. Risken för botulism ökar eftersom den vanligaste infektionsvägen är inslaget vallfoder och det kan vara infekterat med clostridiumbakterien och en frisk häst vaccineras för att han skall kunna äta foder som kan bli sjuk av. Men för dom som väljer den typ av utfodring och vaccinerar gäller samma förebyggande rekommendationer som vid övrig vaccinering.