STC REKOMMENDERADE KARENSTIDER PÅ FODER OCH FODERTILLSKOTT

.

.

HOMEOPATHUSETS PRODUKTER UPPFYLLER MYNDIGHETERNAS OCH SPORTORGANISATIONERNAS REGELVERK

Homeopathuset Söderströms produkter, frånsett Glucosafor, uppfyller myndigheternas och sportorganisationernas regelverk och innehåller inga ämnen som har tävlingskarens.

 

HOMEOPATHUSETS PRODUKTER SOM LIGGER INOM RAMEN FÖR 96 TIMMARS KARENS

GLUCOSAFOR

96 timmar

Märkning kommer att finnas på hinken.

ALEOVERA PRODUKTER

Aloevera produkter för utvärtes bruk: 96 timmars karens,

Aloevera för invärtes bruk rekommenderad 96 timmars karens.