.

.

Hästmassage och Djurkontakt

Hästmassage och Djurkontakt ägs och drivs av Anna Karström.

"Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med friskvård och för mig baseras friskvård på ett holistiskt synsätt där man tar hänsyn till HELA individen och inte bara behandlar symptomen.
Mitt mål är att hitta orsaken - för där finns nyckeln till balans och hållbarhet" säger Anna.

Läs mer här

Casa Catarina erbjuder en individanpassad helhetssyn genom intuitionsbaserad livsvägledning, ayurvedisk hälsorådgivning & ayurvedisk massagebehandling, yoga och Reiki-healing i Mohed, Hälsingland.

Läs mer här: https://www.casacatari/na.se

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

HOMEOPATHUSETS PRODUKTER SOM LIGGER INOM RAMEN FÖR STC KARENS

Immufor 48 tim karens, innehåller Echinacea

96 timmar

Homeopatiska läkemedel från D4 och högre

Immufor 500g

Understödjer immunsystemets normala funktioner

ALEOVERA PRODUKTER

Aloevera produkter för utvärtes bruk: 96 timmars karens,

Aloevera för invärtes bruk rekommenderad 96 timmars karens.

Dr Reckeweg R medel och ReVet djurläkemedel

Vi är förvånade att de homeopatiska läkemedlen står med på STCs karenslista för så här säger Karin Meyer PhD och föredetta VD vid Apotekarsociteten:

"
 Att homeopatiska produkter regleras inom ramen för läkemedelslagstiftningen kan ge sken av att de har en effekt utöver placebo, men så är inte fallet"

Källa: Läkemedelsvärlden: Karin Meyer fd Vd Apotekarsocieteten

Karin Meyer har en bakgrund som VD för Pharmaconsulting
Group och Quintiles AB. Hon har även arbetat som biträdande näringslivschef för
Uppsala Universitet samt Läkemedelsverket och AstraZeneca.