HOMEOPATHUSETS PRODUKTER SOM LIGGER INOM RAMEN FÖR STC KARENS

Immufor 96 tim karens, innehåller Echinacea

Immufor 500g

Understödjer immun- och lymfsystemets normala funktioner

ALEOVERA PRODUKTER

Aloevera produkter för utvärtes bruk: 96 timmars karens,

Aloevera för invärtes bruk rekommenderad 96 timmars karens.