.

.

Hästmassage och Djurkontakt

Hästmassage och Djurkontakt ägs och drivs av Anna Karström.

"Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med friskvård och för mig baseras friskvård på ett holistiskt synsätt där man tar hänsyn till HELA individen och inte bara behandlar symptomen.
Mitt mål är att hitta orsaken - för där finns nyckeln till balans och hållbarhet" säger Anna.

Läs mer här

Casa Catarina erbjuder en individanpassad helhetssyn genom intuitionsbaserad livsvägledning, ayurvedisk hälsorådgivning & ayurvedisk massagebehandling, yoga och Reiki-healing i Mohed, Hälsingland.

Läs mer här: https://www.casacatari/na.se

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

Dr. Edward Bach Blomessenser

Dr. Edward Bach var en engelsk läkare som för 80 år sedan utvecklade, parallellt med sin medicinska forskning, en holistisk metod för att hjälpa till att hela människan. 

Under cirka 10 års intensivt forskningsarbete upptäckte Dr. Bach, med sin intuition, hur 38 olika blommor i essensform kunde användas för behandling av lika många känslotillstånd.
Dr. Bach ansåg att negativa tankar orsakade fysiska sjukdomar och insåg vikten av att ändra ett negativt beteende. Med blomessenserna såg han att de löste upp motstånd i energisystemet så energin kunde flöda fritt och att det kunde hjälpa en människa att ta sig igenom svåra problem.
På grund av att tankar och känslor omvandlas till fysisk materia i kroppen kan man via håranalys avläsa den känslomässiga balansen från håret eller pälsen hos en individ. 


Vi tar fram fem personliga droppar som visar din eller ditt djurs sinnesstämning och blandar dem i en 50 ml flaska med vatten. Essenserna skall hjälpa till att understödja ett friare energiflöde för att ta bort rädslor och ångest.  Med blomessenserna följer det med ett häfte som beskriver de olika egen-skaperna hos essenserna och inom vilka områden de är verksamma. Du kan i häftet läsa om hur just de blomessenserna som visar sig genom håranalysen är verksam.

Vet ni hur bra Schüsslers Tolv Cellsalter fungerar både för er och djuren?

Enligt Dr. Schüssler är både människor och djur uppbyggda av bland annat cellsalter. Det finns tolv salter enligt Schüssler och man fann dem i askan när en kropp bränts.Cellsalter är precis vad det låter som, näring för våra celler. Cellsalterna är tillverkade på mineraler och man förändrar deras funktion genom tillverkningsprocessen. Ett salt består av en negativt och en positivt laddad jon och kan därigenom ta sig in i cellerna även om det uppstått en blockering i cellens funktion. På grund av sin elektriska laddning och lilla storlek passerar cellsalterna lätt genom cellens skyddande hölje.

Kan man få i sig för mycket cellsalter?

Återigen låter vi Dr. Schüssler svara på den frågan: "Varje överskott blir genast omhändertaget. Det är njurarnas uppgift att ombesörja detta."Vi skulle behöva få i oss ca 1000kg Schüsslersalter för att komma upp i den mängd "vanliga" mineraler som finns i 1 liter mineralvatten!Vet du att varje salt arbetar på sinnesstämningar?För de djur som är deprimerade, aggressiva, överkänsliga, oroliga, nervösa, utmattade, ovilliga till träning, tvära lynneskast, istadig, likgiltig – ja överhuvudtaget känslomässigt överbelastade fungerar rätt medel mycket bra.

Vet du att du kan kombinera salterna med Dr. Bachs Blomessenser?

Bachdroppar påminner om homeopati i och med att de endast innehåller energin av de ämnen de är gjorda av och var och en av blomessenserna står för en energi som normalt ska finnas i en levande varelse. När vi och djuren är harmoniska höjs även vårt immunförsvar och man får ett bättre naturligt skydd.

Ett exempel på kombination

Vi ser ofta djur som är totalt utmattade och förtvivlade av diverse sjukdomssymptom och ett väldigt vanligt symptom är hudbesvär. Man kan prova att kombinera Cellsalt nr 6, Kalium sulf, med Crab Apple. Kalium sulf är ett salt som är viktig för slemhinnornas och hudens normala funktion, ett avgiftande medel. Crab Aple är verksamt när djuren lider av både psykisk och fysisk orenhet. Djuren kan ju rent instinktivt känna att det kommit in orenheter i kroppen och vet att de behöver avgiftas.

Broschyrer medföljer vid analyssvar

För att beställa en analys för personliga droppar.

Beroende på vem analysen skall göra på så klipp av cirka 2 cm hår eller en liten tuss päls eller man och lägg i ett kuvert som du märker "Personliga blomdroppar". Pris 400,00

Analys som endast avser Vävnadssalter, Pris 500,00

Om du vill ha Personliga droppar och vävnadssaltanalys så skriver du det.

Pris för analys där vävnadssalt och blomdroppar ingår är 750,00

Skickas till: Homeopathuset AB, Vedtjära 322, 826 61 Söderala.

Skriv vem analysen gäller om det är en hund, katt, häst eller dig själv.

Häften och faktura medföljer i paketet och frakt tillkommer.

Läs mer om Dr. Bach och hans arbete på bloggen.