.

Casa Catarina erbjuder en individanpassad helhetssyn genom intuitionsbaserad livsvägledning, ayurvedisk hälsorådgivning & ayurvedisk massagebehandling, yoga och Reiki-healing i Mohed, Hälsingland.

Läs mer här: https://www.casacatari/na.se

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

Dr. Edward Bach Blomessenser

Dr. Edward Bach var en engelsk läkare som för 80 år sedan utvecklade, parallellt med sin medicinska forskning, en holistisk metod för att hjälpa till att hela människan. 

Under cirka 10 års intensivt forskningsarbete upptäckte Dr. Bach, med sin intuition, hur 38 olika blommor i essensform kunde användas för behandling av lika många känslotillstånd.
Dr. Bach ansåg att negativa tankar orsakade fysiska sjukdomar och insåg vikten av att ändra ett negativt beteende. Med blomessenserna såg han att de löste upp motstånd i energisystemet så energin kunde flöda fritt och att det kunde hjälpa en människa att ta sig igenom svåra problem.
På grund av att tankar och känslor omvandlas till fysisk materia i kroppen kan man via håranalys avläsa den känslomässiga balansen från håret eller pälsen hos en individ. 


Vi tar fram fem personliga droppar som visar din eller ditt djurs sinnesstämning och blandar dem i en 50 ml flaska med vatten. Essenserna skall hjälpa till att understödja ett friare energiflöde för att ta bort rädslor och ångest.  Med blomessenserna följer det med ett häfte som beskriver de olika egen-skaperna hos essenserna och inom vilka områden de är verksamma. Du kan i häftet läsa om hur just de blomessenserna som visar sig genom håranalysen är verksam.

Blomdroppspaketet Håranalys, blomdroppar och häfte 300,00

För att beställa en analys för personliga droppar.

Beroende på vem analysen skall göra på så klipp av cirka 2 cm hår eller en liten tuss päls eller man och lägg i ett kuvert som du märker "Personliga droppar" och posta det till:

Homeopathuset AB, Vedtjära 322, 826 61 Söderala.

Skriv vem analysen gäller om det är en hund, katt, häst eller dig själv.

Du kommer att få din flaska och bok med posten.

Flaskan kommer att märkas med de Bach essenser som håret visar och du kan läsa om dem i det lilla häftet som medföljer. Ingen utvärdering av analysen kommer att göras av oss.

Faktura medföljer i paketet och frakt tillkommer.

Läs mer om Dr. Bach och hans arbete på bloggen.

Analys som enbart avser blomessenser: 150,00