.

Stöd NHF Sweden

NHF vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.

Stöd National Health Federation, NHF, genom att bli medlem!

Se NHF hemsida

.

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

Dr RECKEWEG`S Sortiment

>>Se verksamhetsområde Välj språk när du kommer in på sidan

Homeopatiska läkemedel

Homeopatiska läkemedel utgår från kroppens egen förmåga att stimulera läkningsprocessen.

Behandlingen är individuell och olika människor får olika behandlingar även om de lider av samma sjukdom. Detta individuella synsätt uppfyller ett växande behov av att bota sjukdomar med utgångspunkt från individen. Homeopatiska läkemedel erbjuder ett stort urval av effektiva, säkra läkemedel av hög kvalitet och tillverkas i regel av naturliga ämnen.

De kan ordineras individuellt av en läkare eller övrig hälso- och sjukvårdspersonal eller användas för självmedicinering.

Dr Reckweg R1 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R4

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckweg R7 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R10

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R13

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckweg R 16

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R19

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R23

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R26

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R33

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R36

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R39

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R42

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R45

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 48

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R51

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R54

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R57

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R60

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R65

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R 68

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R71 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R74

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R77

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R81

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R184

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 188

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 191

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R2

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R5

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Jutussin R 8 150ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL oral lösning 150 ml

Dr Reckeweg R11 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

R 15 PLUS Ampuller

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL oral lösning 12 Drickampuller

Dr Reckeweg R17

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R 20

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R24

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R28

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R31

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R34

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R37

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R40 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R43

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R46

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R49

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R52

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R55

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R58

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R63

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R66

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R69

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R72

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R75

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R78

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R 182

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 185

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 189

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R192

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R3

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckweg R6 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckweg R 9

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R12

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

R 15 Flytande 250ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL oral lösning 250 ml

Dr Reckweg R18

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R22

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R25

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R29

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R32

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R 35

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R38

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R41

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R44

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R 47

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R50 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R53

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R56

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R59

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R64

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R67

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R70 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R73 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg R76

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 183

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 187

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 190

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

Dr Reckeweg 193

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml