.

.

Hästmassage & Djurkontakt

Hästmassage och Djurkontakt ägs och drivs av Anna Karström.

"Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med friskvård och för mig baseras friskvård på ett holistiskt synsätt där man tar hänsyn till HELA individen och inte bara behandlar symptomen.
Mitt mål är att hitta orsaken - för där finns nyckeln till balans och hållbarhet" säger Anna.

Läs mer här

Casa Catarina erbjuder en individanpassad helhetssyn genom intuitionsbaserad livsvägledning, ayurvedisk hälsorådgivning & ayurvedisk massagebehandling, yoga och Reiki-healing i Mohed, Hälsingland.

Läs mer här: https://www.casacatari/na.se

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

Vad får man göra själv?

Friskvård

Friskvård och Egenvård för oss och våra Husdjur

Friskvård och egenvård är två begrepp som på senare tid blivit mycket aktuella för oss. För att understödja en bra hälsa är det viktigt att var och en gör en insats för sitt eget välbefinnande.

Friskvård

Friskvård är ett samlingsbegrepp på egna aktiva åtgärder som ger bättre hälsa. Regelbunden motion och sunda levnadsvanor hör till friskvårdens hörnstenar.

Det är alltid en god ide att se över sina levnadsvanor. Din livsstil påverkar din hälsa och bra levnadsvanor är ett bra och billigt alternativ att förebygga sjukdom.  

Våra Husdjur

I sitt förhållande till människan har djuren underordnat sig och är helt beroende av sina ägare för att få sitt näringsbehov tillgodosett. Det har lett till att dagens husdjur ofta ges olämpligt foder på grund av okunnighet eller missriktad välvilja. Det är viktigt för djurägaren att informera sig om respektive husdjurs matsmältningssystem, detta för att kunna avgöra vad som är lämpligt foder vilket skall djuren friska.

Egenvård

Egenvård

Vid lättare besvär och krämpor kan du behandla dig själv. Kroppen har ett symptomspråk, huvudvärk kanske inte alltid beror på ”huvudet”, det kanske beror på att du druckit för lite vatten och av den anledningen har toxiska avfallsprodukter ansamlats och ger upphov till huvudvärk.

Vatten

Vatten, detta är faktiskt ditt viktigaste näringsämne. Vatten är det grundläggande lösningsmedlet för alla matsmältningsprodukter och väsentligt för utförseln av avfallsprodukter.

Det finns ingen rekommenderad mängd vattenintag eftersom vätskeförlusten varierar med klimat, förhållanden och individ, men under normala omständigheter anses fyra till sex glas om dagen vara lagom.

Kostnadsfri Telefonrådgivning

Rådgör gärna med oss om du är osäker på din symptombild. Vår telefonrådgivning är kostnadsfri.

Frisk Vård

Klipp en lock

Våra kunder

När man söker oss är det ju naturligtvis för att man inte mår bra. Oftast har man sökt läkare och fått konstaterat att alla prover är bra, men upplever i alla fall att det inte känns bra.

Det är i det här läget man börjar söka alternativa diagnossmetoder och behandlingsformer. Håranalysen har kommit att bli en värdefull diagnosmetod för oss och vi började utveckla den här metoden för mer än 30 år sedan. Ögondiagnostik är också en mycket gammal diagnosform.

Håranalys - en unik mätmetod

”När vi utför en håranalys mäts energin i kroppens energikanaler. Genom denna mätmetod kan vi avläsa om ett organsystem är friskt eller om det finns någon form av blockering i flödena.

Genom mätmetoden kan vi på ett tidigt stadium upptäcka blockeringar i de olika flödena och framför allt; varför dessa blockeringar har uppstått och utifrån det föreslå en ”skräddarsydd” behandlingsform”.

Behandling

Vi behandlar med homeopatiska medel, näringstillskott och kostrekommendationer. Vi rekommenderar motion i friska luften, meditation och avslappning som en helhetsåtgärd i den mån det är möjligt för kunden.

Kostråd

Varje människa är unik och det är logiskt att tro att vi inte heller mår bra av samma sorts mat. Genom håranalysen undersökes vilken typ av kost som bäst passar den enskilda individen.

Sjukdomssymptom

Sjukdomssymptom är kroppens sätt att berätta för oss att någonting inte är som det ska. Det här är signaler som kan vara svåra att tyda, oftast beroende på att vi inte är vana vid att lyssna på dem längre eller att vi har lärt oss att ignorera dessa signaler.

För att Du skall lära Dig förstå kroppens signaler och kunna behålla den i balans kan Du vidta egna aktiva åtgärder på ett enkelt och naturligt sätt.

När Du motionerar ute i friska luften innebär det att Du tar in naturens energi och intelligens.

Vid mental träning (positivt tänkande), lär Du Dig vända på olika begrepp, t ex om tiden. I stället för att tänka att "tiden bara rinner iväg och jag hinner ingenting", så kan Du omprogrammera Dig och tänka att "jag har all den tid jag behöver". Mental träning stärker känslans intelligens.

När Du mediterar tar Du kontakt med den kosmiska energin och laddar om kroppens energier, "laddar batterierna". Meditationen för Dig i kontakt med själens intelligens.

Sunda matvanor är viktiga, ät mat i regnbågens färger, vilket innebär grönsaker, frukt, bär osv. Känn efter vilken färg Du behöver. Maten är  också en kommunikation mellan människan och naturen.