Konstitutioner

Höger öga, blå iris
Vänster öga, brun iris

Ögondiagnostik

Iriskarta

 

Den moderna irisdiagnostikens egentliga upphovsman är den österikisk-ungerske läkaren Dr. Ignaz von Peczlsy.

Dr von Peczly utvecklade en iris-topografi, där varje organ har sin bestämda plats, höger kroppshalva i högra ögat och vänster kroppshalva vänstra ögat, huvudet i övre delen och benen i nedre delen av ögonen.

 

Diagnosmetod

Skillnaden mellan irisdiagnostik och ögondiagnostik är som följer: Vid irisdiagnostik diagnostiserar man sjukdomar enbart med hjälp av ögats iris (regnbågshinnan) och pupillen.

Vid ögondiagnostik använder man sig också av konjunktivan (vitögat), blodkärlen i ögat, ögonlock och området kring ögonen.

När man gör en undersökning så delas iris in i olika sektioner, enligt vissa regler. Dels i cirklar som utgår från pupillen och även i "tårtbitar" som också utgår från pupillen.

 

Hur kan då tecken bildas i ögonen?

Med irisdiagnostiken har man funnit att varje organ har en nerv som är kopplad till iris. Därav kan man dra slutsatsen att varje sjukdom når iris via de långa ciliarnerverna, vilkas påverkan åstadkommer förändringar i iris stromaskikt.

Dessa förändringar av varierande färg och form har allesammans olika betydelse när man ställer en diagnos.

Elisabeth börjar alltid sin undersökningar med att titta i iris. Sedan tittar hon på vitögats kärl, hur ögonlocken ser ut, om det finns påsar under ögonen, om det är torrt kring ögonen, färgen kring ögonen osv.

 

Många tecken i iris och vitögats blodkärl

Det finns många olika tecken och färgförändringar att använda sig av vid diagnostisering.

Vita tecken tyder på inflammatoriska processer och symptomen är ofta mycket akuta.

När ett akut tillstånd börjar bli en kronisk åkomma skiftar de vita tecknen över i gult eller brungult. Det är tecken på att det ansamlats toxiner i bindväven. Detta är en vanlig färg-förändring som man t ex kan se hos människor som lider av fibromyalgi.

Mörka tecken tyder däremot på att det är en underfunktion hos t ex ett organsystem.

Det finns även färgförändringar som kan uppträda när en person lider av förgiftning orsakad av tungmetaller.

 

Konjunktivakärlen (vitögats kärl), deras diagnostiska värde ligger i att de avspeglar tillståndet i kroppens kärlsystem.

Det finns olika linjer vilka tyder på kramper och smärtor i de område där de visar sig.

Det finns moln, vita till gulvita och de är oftast tecken på slemhinnekatarrer och allergier. I ögonen ser man allergi och på håret ser man vad en patient är allergisk  mot.

Man undersöker pupillens form och placering i iris, dess storlek och rörlighet.

Man kan också se hornhinnefenomen. När det har bildats en grå ring runt utkanten av iris kallas det lipoidring (fettring). Den ligger ovanpå iris och skymmer ibland en stor del av den. Utvecklingen av en lipoidring pågår under lång tid. Det anses numer som säkerställt att en tidigt uppträdande lipoidring beror på en fettinfiltration pg av ökad fetthalt i blodet.