KROPPSSALTERNA

KALCIUMFLUORID

Kalciumfluor 500 g NR: 1

Stärkande för tänder och skelett

KALIUMFOSFAT

Kaliumfosfat 500 g NR: 5

Stärkande för nervsystemet och rörelseapparaten

KALCIUMFOSFAT

Kalciumfosfat 500 g NR: 2

Stärkande för skelett och vävnader

MAGNESIUMFOSFAT

KALIUMKLORID

Kaliumklorid 500 g NR: 4

Stärkande för slemhinnor

Natriumklorid

Natriumklorid 500 g NR: 8

Understödjer vätskefördelningen

Kiseldioxid

Kiseldioxid 500 g NR: 11 KAMPANJ

Stärkande för den elastiska vävnaden