Fördelar med PostNord App

  • Du håller enkelt reda på var ditt paket är samt hur, när och var det levereras.
  • Du behöver ingen särskild avi – appen innehåller en digital avi.
  • Dina paket läggs till automatiskt.
  • Du eller någon annan kan hämta ut paketet utan leg om BankID har använts.
  • Du får veta när ditt ombud är öppet.

.

Följ oss på Instagram

Titta gärna in

.. i vårat apotek.

Våra öppettider är mellan 8:00 och 17:00 måndag - fredag.
 
Telefontiden är mellan 8:00 - 17:00 måndag - fredag.
 
Tfn växel: +46 (0)270 28 80 00

Ögon- och irisdiagnostik

Dr. Ignaz von Peczlsy.

Den moderna irisdiagnostikens egentliga upphovsman är den österikisk-ungerske läkaren Dr. Ignaz von Peczlsy. Dr von Peczly utvecklade en iris-topografi, där varje organ har sin bestämda plats, höger kroppshalva i högra ögat och vänster kroppshalva vänstra ögat, huvudet i övre delen och benen i nedre delen av ögonen.

Med omfattande historia och bokmaterial från slutet av 1600-talet är iridologi en verkligt anmärkningsvärd tillgång för alla som vill använda den.

Modern iridologi, den mest effektiva formen för mjukvävnadsanalys som vi känner till, tillskrivs Ignaz von Peczely, en ungerska läkare, som upptäckte vetenskapen 1853 och var ansvarig för att göra vetenskapen känd i Europa. Han var också den första som började kartlägga irisdiagrammet.

Peczelys berättelse går enligt följande; någon gång under sin barndom bröt han av misstag en ugns ben, då han lekte med den. En mörk rand inträffade i ett område i ugggens motsvarande iris, och Peczely hade noterat detta. När han vårdade ugglan till hälsa upptäckte han att bandet så småningom försvann och lämnade bara ett litet märke. Han fortsatte senare att studera andras verk i ämnet iridologi, och medan han arbetade som kirurg kunde Peczely göra jämförande studier genom att identifiera korrelerande förändringar i människors irider och noterade noggrant de förändringar som inträffade före och efter de hade genomgått operation.

Bernard Jensen, D.C. Ph.D

Iridologi har sedan dess praktiserats, förfinats och perfekterats av olika entusiaster såväl som utövare över hela världen; en mycket anmärkningsvärd individ var Bernard Jensen, D.C. Ph.D, som förde omfattningen för amerikansk iridologi till en helt ny nivå och bidrog i stor utsträckning till förbättringen av irisdiagrammet genom hans livstid för att ha behandlat över 350.000 personer. Hans iridologikarta används fortfarande ofta av utövare över hela världen.

Iridologi är vetenskapen och studien av ögat iris och dess förhållande till vävnaderna i din kropp. Det är en en kartläggning till styrkan och svagheterna i alla kroppens celler.

Iris avslöjar din konstitutionella sammansättning (genetik), vävnadssvagheter (inklusive prolapsade tillstånd) eller styrkan, samt nivåer av belastningar och toxicitet (inklusive kemiska ansamlingar). Det avslöjar också i vilken grad dessa hinder, ansamlingar och svagheter är närvarande.

Bernard Jensens diagnoskarta

Irisdiagnostik och ögondiagnostik

Skillnaden mellan irisdiagnostik och ögondiagnostik är som följer: Vid irisdiagnostik diagnostiserar man sjukdomar enbart med hjälp av ögats iris (regnbågshinnan) och pupillen.

Vid ögondiagnostik använder man sig också av konjunktivan (vitögat), blodkärlen i ögat, ögonlock och området kring ögonen.

När man gör en undersökning så delas iris in i olika sektioner, enligt vissa regler. Dels i cirklar som utgår från pupillen och även i "tårtbitar" som också utgår från pupillen.

Hur kan då tecken bildas i ögonen?

Med irisdiagnostiken har man funnit att varje organ har en nerv som är kopplad till iris. Därav kan man dra slutsatsen att varje sjukdom når iris via de långa ciliarnerverna, vilkas påverkan åstadkommer förändringar i iris stromaskikt. Dessa förändringar av varierande färg och form har allesammans olika betydelse när man ställer en diagnos.

Elisabeth börjar alltid sin undersökningar med att titta i iris. Sedan tittar hon på vitögats kärl, hur ögonlocken ser ut, om det finns påsar under ögonen, om det är torrt kring ögonen, färgen kring ögonen osv.

Många tecken i iris och vitögats blodkärl

Det finns många olika tecken och färgförändringar att använda sig av vid diagnostisering. Vita tecken tyder på inflammatoriska processer och symptomen är ofta mycket akuta. När ett akut tillstånd börjar bli en kronisk åkomma skiftar de vita tecknen över i gult eller brungult. Det är tecken på att det ansamlats toxiner i bindväven. Detta är en vanlig färg-förändring som man t ex kan se hos människor som lider av fibromyalgi.

Mörka tecken tyder däremot på att det är en underfunktion hos t ex ett organsystem. Det finns även färgförändringar som kan uppträda när en person lider av förgiftning orsakad av tungmetaller.

Konjunktivakärlen (vitögats kärl), deras diagnostiska värde ligger i att de avspeglar tillståndet i kroppens kärlsystem. Det finns olika linjer vilka tyder på kramper och smärtor i de område där de visar sig. Det finns moln, vita till gulvita och de är oftast tecken på slemhinnekatarrer och allergier. I ögonen ser man allergi och om man även gör en håranalys så kan man se i detalj vad en patient är allergisk  mot.

Man undersöker pupillens form och placering i iris, dess storlek och rörlighet.

Man kan också se hornhinnefenomen. När det har bildats en grå ring runt utkanten av iris kallas det lipoidring (fettring). Den ligger ovanpå iris och skymmer ibland en stor del av den. Utvecklingen av en lipoidring pågår under lång tid. Det anses numer som säkerställt att en tidigt uppträdande lipoidring beror på en fettinfiltration pg av ökad fetthalt i blodet.

Ögon

Höger öga, blå iris
Vänster öga, brun iris
Vänster öga hos häst
Höger öga hos hund
Vänster öga hos katt
Ögondiagnoskarta för häst
Tillagd i varukorgen