Dr. Bachs Blomdroppar

Blomdroppspaketet Du kan beställa Blomdroppspakett för ditt djur

Dr. Edward Bach var en engelsk läkare som för 80 år sedan utvecklade, parallellt med sin medicinska forskning, en holistisk metod för att understödja den mentala hälsan. 

Vi tar fram fem personliga droppar som visar din eller ditt djurs sinnesstämning och blandar dem i en 50 ml flaska med vatten. Essenserna skall hjälpa till att understödja ett friare energiflöde för att ta bort rädslor och ångest. Med blomessenserna följer det med ett häfte som beskriver de olika egenskaperna hos essenserna och inom vilka områden de är verksamma. Du kan i häftet läsa om hur just de blomessenser som visar sig genom håranalysen är verksam.

Dr. Bachs Rescue Remedy (R-Droppar)

”Universalmedlet” Dr Bachs Räddningsdroppar (R-Droppar) är en sammansättning av 5 olika blomessenser och som är tänkta att användas i situationer som kräver ”första hjälpen”, vid olyckor eller trauman, fysiska eller psykiska påfrestningar, chock, upprördhet, nervositet, att lösa upp spänningar när man varit i svåra och pressade situationer.

De hjälper alla djur lika mycket som människor, hästar och hundar svarar ypperligt på essensen. Man har funnit Räddningsdropparna ovärderliga för djur som är rädda för smällare.

INNEHÅLL I R-DROPPAR (Dr. Bachs Rescur Remedy)

Star of Bethlehem, Rock Rose, Impatience, Cherry Plum och Clematis

Positiv förändring: Lugnt, stilla mod att möta livet på ett naturligt sätt. Sans, balans och kraft.

 

Läs om Dr. Edward Bach här

 

 

R-Droppar

R-Droppar

50 ml