VITAMINER o MINERALER - NATURLIGT LĂ„KANDE

För Hela Familjen

VITAMINER

Vitaminer är organiska ämnen som i små mängder är livsnödvändiga för organismen. Endast få av dem kan skapas av kroppen själv och måste därför tillföras genom kosten. Vid underskott kan det uppstå störningar som kan leda till sjukdom.

Vitaminerna delas in i två grupper efter deras löslighetsegenskaper.

 

De fettlösliga är: A, D, E, F och Lecitin samt K-vitamin.

De fettlösliga vitaminerna utsöndras bara med avföringen. Vid långvarig överdriven dosering av koncentrerade enskilda vitaminer kan förgiftningssymptom uppträda.

 

De vattenlösliga är: B, C och P-vitamin.

De lagras normalt inte i organismen, utan ett eventuellt överskott utsöndras med urin och svett. En konstant daglig tillförsel är  därför nödvändig och de är svåra att överdosera.

 

Syntetiska eller naturliga

Vitaminer kan framställas syntetiskt, men överträffas på alla områden av de naturligt framställda.

Ett ämne som framställts på konstgjord väg, kan orsaka en allergisk reaktion hos en kemiskt ömtålig person, där samma naturliga ämne tolereras. Detta trots att de två ämnena har exakt samma kemiska struktur.

Skillnaden mellan oorganisk och organisk är inte densamma som mellan syntetisk och naturlig, vilket är en vanlig missuppfattning. Alla vitaminer är organiska - dvs de är allihopa ämnen som innehåller kol.

Även de syntetiska ämnena kan ge förgiftningssymptom om de tas i för höga doser, vilket inte är fallet med de naturliga vitaminerna.

 

Faktorer som stör upptag av vitaminer

De vanligaste faktorerna som  stör upptag och lagring av vitaminer i kroppen är följande: alkohol, tobak, kaffe, svart te, miljö och kemiska föroreningar och stress. Olika mediciner som: p-piller, östrogen, cortison eller annan hormonbehandling, blodtrycksmedicin, vattendrivande medicin, hjärtmedicin, penicillin, antibiotika m m.

 

MINERALER

All materia, levande såväl som död, består av grundämnen eller kombinationer av grundämnen. Den mänskliga kroppen är inget undantag. En del av dessa grundämnen förekommer i oändligt små mängder vilka knappt är mätbara. Om koncentrationen är mindre än 1/50 000 av den totala kroppsvikten kallas de spårämnen. Att titta på kvantiteterna ger en falsk bild av spårämnenas betydelse. De är nämligen, trots deras ringa förekomst, av vital betydelse för alla livsprocesser.

Mineraler, som på många sätt liknar vitaminer, skiljer sig från dessa genom att de är oorganiska. Detta betyder att de inte kan skapas av levande organismer. Växter måste extrahera mineral ur jorden och däggdjuren måste extrahera dem ur den mat de äter.

Orsaken till att vi ofta lider brist på mineraler och spårämnen beror dels på att jorden utarmats av vårt sätt att odla den, samt att kroppen har svårt att ta upp många av dem i tillräcklig mängd från maten, de absorberas dåligt från mag- tarmkanalen.

 

Arton viktiga mineraler

Man känner till ungefär  arton mineraler som krävs för att kroppen skall fungera normalt. Bara sex av dessa har rekommenderad daglig dos. Det finns många  andra mineraler man vet  förekommer i kroppen utan att man kunnat påvisa dem som livsnödvändiga.

De verksamma mineralerna i kroppen är: Fluor, fosfor, jod, järn, kalcium, kalium, kobolt, koppar, krom, kisel, magnesium, mangan, molybden, natrium, selen, svavel, vanadin och zink.

 

Brist ger sjukdomssymptom

Liksom många vitaminer återspeglas en mineralbrist av klart markerade kliniska symptom, såsom är fastställt med rakitis, struma, felaktig blodkoagulation, anemi osv. Mindre utpräglade brister kan ge upphov till anspänningar, sömnlöshet, trötthet, depression, retlighet, hud– och hårproblem. Symptom som störningar i musklernas sammandragningsförmåga, försvagade nervstyrda reaktioner, rubbningar i hjärtverksamheten har reagerat positivt när tillskott av mineralämnen givits terapeutiskt. Sådana symptom anses tyda på mineralundernäring i cellerna av samma typ som förekommer vid vitaminbrist.

 

Läs mer om vår tillverkningsmetod HÄR