Dr Reckeweg R32

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

  • Artnr: r 32
  • Vikt, kg: 0,3

Beskrivning av artikel

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Jaborandi D6 1g (Pilocarpus pennatifolius/Pilocarpus microphyllus)
Lachesis mutus D30 1g (Gift från buskmästarorm) 
Salvia officinalis D30 1g
Sepia D30 1g (Bläckfiskbläck)
Veratrum album D12 1g
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning: 
50 ml

Dosering: 
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. 
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt: 
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår. 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket. 
Reg.nr.: 2422

Tillverkare: 
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland 
http://www.reckeweg.de/