Dr Reckeweg R66

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

  • Artnr: r 66
  • Vikt, kg: 0,3

Beskrivning av artikel

Beskrivning av artikel

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Iberis amara D6 1g
Leonurus cardiaca D6 2g
Oleander D6 1g (Nerium oleander)
Spartium scoparium D6 2g (Cytisus scoparius) 
Sumbulus moschatus D6 2g (Ferula moschata)
Hjälpämnen: Renat vatten 63%, etanol 37 vol-%

Förpackning: 
50 ml

Dosering: 
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. 
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt: 
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår. 
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket. 
Reg.nr.: 2456

Tillverkare: 
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland 
http://www.reckeweg.de/