.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

Dr Reckweg R1 50ml

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning 50 ml

  • Artnr: r 1
  • Vikt, kg: 0,3

Beskrivning av artikel

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL
orala droppar, lösning

10 g innehåller:
Apis D6 1g (Apis mellifera)
Belladonna D6 1g (Atropa bella-donna)
Calcium iodatum D6 1g (kalciumjodid) 
Hepar sulfuris D12 1g (kalksvavellever) 
Kalium bichromicum D8 1g (kaliumdikromat)
Lachesis mutus D12 1g (gift från buskmästarorm) 
Marum verum D6 1g (Teucrium marum) 
Mercurius sublimatus corrosivus D12 1g (kvicksilverklorid) 
Phytolacca D6 1g (Phytolacca americana) 
Hjälpämnen: Renat vatten 62% etanol 38 vol-%

Förpackning:
50 ml

Dosering:
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. 
Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt: 
Innehåller bi. 
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår.
Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket.
Reg.nr.: 2389

Tillverkare:
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland
http://www.reckeweg.de/

Se även