.

Stöd NHF Sweden

NHF vill skydda den enskildes rätt att själv kunna välja att konsumera hälsosam mat, ta kosttillskott och använda alternativa terapier.

Stöd National Health Federation, NHF, genom att bli medlem!

Se NHF hemsida

.

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

Introduktion Dr Reckeweg

Enzymin Kapslar

90 kapslar

  • Artnr: enz
  • Vikt, kg: 0,16

Beskrivning av artikel

Användningsområde

KOSTTILLSKOTT

Enzymin innehåller matsmältningsenzymer som bidrar till normal matsmältning.

Ingredienser per kapsel

Fyllnadsmedel: Hypoallergena renade växtfibrer.

Proetas 47 525 HUT, Amylas 6 000 DU, Glukoamylas 25 AGU, Invertas (sukras) 200 SU, Alfa galaktosidas 200 GalU, Maltdiastas 150 DP, Laktas 200 ALU, Lipas 200 LU, Cellulas 500 CU, Fytas  5 FTU, Xylanas 125 XU, Hemicellulas 250 HCU.

Vegetabiliska kapslar.

Dosering
1 kapsel intas tillsammans med dagens största måltid.   

Rekommenderad daglig dos bör inte överskridas.

Kosttillskott bör inte användas som alternativ till en varierad kost. En balanserad mångsidig kost och sunda levnadsvanor är viktiga. Förvaras utom räckhåll för barn.

Tillverkare: Nelfab AB