.

.

Hästmassage och Djurkontakt

Hästmassage och Djurkontakt ägs och drivs av Anna Karström.

"Jag har mångårig erfarenhet av att jobba med friskvård och för mig baseras friskvård på ett holistiskt synsätt där man tar hänsyn till HELA individen och inte bara behandlar symptomen.
Mitt mål är att hitta orsaken - för där finns nyckeln till balans och hållbarhet" säger Anna.

Läs mer här

Casa Catarina erbjuder en individanpassad helhetssyn genom intuitionsbaserad livsvägledning, ayurvedisk hälsorådgivning & ayurvedisk massagebehandling, yoga och Reiki-healing i Mohed, Hälsingland.

Läs mer här: https://www.casacatari/na.se

.

Vi stödjer Svenska Hästars Värn

Svenska Hästars Värn, SHV, är en rikstäckande djurskyddsförening för hästar.

Det främsta arbetet som föreningen gör att ta emot hästar, efter att de omhändertagits av myndigheterna, då deras ägare vanvårdat eller övergivit dem.

Den begränsande faktorn hur många föreningen kan hjälpa beror helt på ekonomin. Resurserna är knappa och SHV är helt beroende av godhjärtade personers gåvor och donationer.

 

GDPR - Den Nya Dataskyddsförordningen (EU)

Den 25 maj träder det nya regelverket för hantering av personuppgifter, Allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) inom EU. GDPR introducerar en rad nya regler och skyldigheter för att stärka skyddet av personuppgifter och förbättra den enskildas rätt till integritetsskydd.

Uppgifter såsom personuppgifter eller annan uppgift eller del av handling som kunden lämnar till Homeopathuset Söderström AB kommer att lagras och behandlas i enighet med GDPR, Dataskyddsförordningen. Kundens uppgifter kommer att användas av Homeopathuset Söderström AB för att möjliggöra och säkerställa fullgörande av Avtalet samt i marknadsföringssyfte från bolagets sida. 

Personuppgiftsansvarig

  • Homeopathuset Söderström AB (Org. 556358-4001)Vedtjära 322826 61 Söderala 
  • Uppgifter som lagras
  • Företagsnamn
  • Organisationsnummer/Personnummer
  • Fakturerings- och ev. avvikande leveransadress
  • Telefonnummer/faxnummer* E-post
  • Kontaktperson
  • Köphistorik hos Homeopathuset Söderström AB 

Vi sparar ovan uppgifter för att kunna hantera order och faktura till er, för att kunna skicka ut information om produkter, leveranser, prisförändringar etc. Vi kan även komma att dela dina uppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Homeopathuset Söderström AB anlitar externa speditionsföretag för att utföra tjänster t.ex. för att tillhandahålla leveranser och beställningar. Uppgifterna sparas så länge de är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig som kund.