Varför dricker inte hästen?

Fråga

Jag erbjuder hästen fri tillgång dygnet runt i hink men den dricker ändå inte? 

Svar

Hästar är känsliga djur, om hästen inte dricker eller dricker lite måste man kolla upp detta.

 • Är vattenhinken renskurad varje dag?
 • Luktar det av vattnet?
 • Har det en specifik smak?
 • Har ni egen brunn? (då har man eget ansvar över att vattnet håller tjänlig kvalitet)

Brunnsvattnet kan bli påverkat av t.ex:

 • Att man tvättar bilar i anslutning till brunnen
 • Att ridbanan är belagd med kabelflis (kan innehålla föroreningar) och i så fall hur långt brunnen ligger från ridbanan!
 • Om gödselstacken ligger så den snabbt fylls med regnvatten och flödar över bottenplattan kan lakvattnet rinna till brunnen om den ligger i närheten!
 • Smältvatten kan rinna in i brunnen på våren!
 • Var uppmärksam på hur avlopp och trekammarbrunn ligger i förhållande till brunnen!
 • Om brunnen ligger i anslutning till en åker där det sprids bekämpningsmedel kan detta gå ner i grundvattnet och föroerna brunnen!
 • Om det är komunalt vatten kan det vara värdefullt att undersöka hur mycket klorerat vattnet är!

Det finns alltså många olika omständigheter till att vattnet kan bli förorenat eller tidvis få försämrad kvalitet.

 

2013-09-22 15:33
Tillagd i varukorgen