Vibeke berättar

Vibeke berättar

My 23 old Oldenborg/thoroughbred gelding have for the past 5 years had a problem with his hindgut, which resulted in him passing lots of water and very squashy and acidic droppings. I had to wash him almost every day. I tried everything I could find on the market – from household remedies to very expensive products – without lasting results. Eventually his breathing got impaired too and I was only able to ride him very little dependent on his daily fitness.

The vet actually diagnosed him with “recurrent airway obstruction” and I felt very downhearted because I did not know what to do.

I heard about Homeopathuset from a friend and sent a tuft of his mane for analysis. It is the best thing I have ever done. I got a very thorough answer describing both his nature and his problems and what I could do to relieve them. It turned out he was allergic to oil, yeast and wheat – ingredients in all processed feeds.

I changed his diet from very high grade and expensive feed (only the best for him – boy was I wrong) to black oats, beet fiber and dry hay and a 3 months cure with the products recommended by Homeopathuset.

His stomach improved straight away and after 3 months his breathing is slowly coming back to normal.       

I now have a very happy horse with no stomach pain and no bloating. He is eager to work and play and his breathing is getting better day by day.

I will forever be grateful to Homeopathuset and their very accommodating staff who was always ready to answer my questions.

I probably do not have to say that I will continue to use their products to give my deserving horse a full life all to the end and can highly recommend their services.

 

Med venlig hilsen

Vibeke Hjarlitz

Advokat

Skade, BO Jura

 

Min 23 gamla Oldenborg / fullblod valack har under de senaste 5 åren haft problem med sin grovtarm, vilket resulterade i att hans träck alltid var vattning och mycket plaskig med sur lukt.

Jag var tvungen att tvätta honom nästan varje dag. Jag provade allt jag kunde hitta på marknaden - från vanliga tvättmedel till mycket dyra produkter - utan bestående resultat. Så småningom blev hans andning nedsatt och jag kunde bara rida honom lite beroende på hans dagsform.

Veterinären diagnosen honom med "återkommande luftvägshinder" och jag kände mig väldigt nedstämd eftersom jag inte visste vad jag skulle göra.

Jag hörde om Homeopathuset från en vän och skickade en tofs av hans man för analys. Det är det bästa jag någonsin har gjort. Jag fick en mycket grundlig svar beskriver både hans karaktär och hans problem och vad jag kan göra för att lindra dem. Det visade sig att han var allergisk mot olja, jäst och vete - ingredienser i alla bearbetade foder.

Jag bytte hans diet från mycket dyra foder (endast det bästa för honom – trodde jag) till svart havre, betfiber och hö och en 3 månader kur med produkterna som rekommenderas av Homeopathuset.

Magen förbättrade genast och efter 3 månader började hans andning sakta komma tillbaka till det normala.

Jag har nu en mycket lycklig häst utan magsmärtor och ingen uppblåsthet. Han är ivrig att arbeta och leka och hans andning blir bättre dag för dag.

Jag kommer alltid att vara tacksam mot Homeopathuset och deras mycket tillmötesgående personal som alltid var redo att svara på mina frågor.¨

Jag behöver antagligen inte ens säga att jag kommer att fortsätta använda Homeopathusets produkter till min häst som förtjänar det bästa i livet och jag kan varmt rekommendera deras tjänster.

2016-03-30 18:45
Tillagd i varukorgen