Dr Reckeweg flyt nr 9 Natrium Phos

Natrium phosphoricum D 6

  • Artnr: cells flyt 9
  • Vikt, kg: 0,1

Beskrivning av artikel

Beskrivning av artikel

HOMEOPATISKT LÄKEMEDEL orala droppar, lösning

10 g innehåller: 
Natrium phosphoricum D6 (dinatriumvätefosfatdodecahydrat)

Hjälpämnen: 
Renat vatten 50% etanol 50 vol-%

Förpackning: 
22 ml, droppflaska

Dosering: 
Bör doseras enligt rekommendation av homeopatisk terapeut. Dropparna kan tas i en matsked vatten.

Övrigt: 
Öppnad förpackning hållbar 6 mån.

Kontakta läkare om symtom kvarstår. Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Registrerat Homeopatiskt Läkemedel, granskat och godkänt av Läkemedelsverket. 
Reg.nr.: 2646

Tillverkare: 
Dr.Reckeweg & Co.GmbH - Tyskland 
http://www.reckeweg.de/

         

Tillagd i varukorgen